Mes gydome | Ažuolyno klinika

Mes gydome

 UAB „Socialiniai ir sveikatos projektai“ (toliau-Ąžuolyno klinika)

teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, jų standartai ir apmokėjimo tvarka 

Ąžuolyno klinikoje teikiamos mokamos ir nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

Nemokamos paslaugos – tai paslaugos, kurios yra kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Asmenims, turintiems tinkamai įformintą gydytojo siuntimą (psichiatrijos II paslaugoms pagal TLK-10-AM Tarptautinį Australijos sisteminį ligų sąrašą) ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, stacionarinio gydymo bazinė kaina yra kompensuojama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Stacionarinio gydymo bazinė paslaugų kaina kompensuojama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, per teritorines ligonių kasas (TLK).

Būtinoji pagalba (Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos, tai tokio paslaugos, kurios teikiamos nemokamai visiems nuolatiniams gyventojams, neatsižvelgiant į tai ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ar ne. Būtinoji medicinos pagalba taip pat teikiama ir užsienio šalių piliečiams. Tam, kad Europos Sąjungos šalių apdraustieji galėtų pasinaudoti šia teise, asmens sveikatos priežiūros įstaigai jie turi pateikti galiojančius asmens tapatybę ir apdraustumą valstybiniu sveikatos draudimu patvirtinančius dokumentus – Europos sveikatos draudimo kortelę arba ją laikinai pakeičiantį sertifikatą, taip pat gali būti pateiktos E 123 arba DA1 pažymos (šios pažymos patvirtina asmens teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, teikiamas dėl nelaimingo atsitikimo darbe).

Mokamos paslaugos – nekompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto  neturintiems galiojančio gydytojo siuntimo, nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, arba patiems prašant. 

  

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo standartai Ąžuolyno klinikoje:

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo A standartas

 Nemokamų stacionarinių  asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo A standartas (toliau- A standartas) – tai stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų pagal indikuotiną profilį teikimas, turint gydytojo siuntimą asmenims apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu.

 • A Standartą sudaro :
 • Stacionarinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimas pagal indikuotiną stacionarinių paslaugų profilį;
 • Registracija hospitalizavimui stacionaro skyriuje pagal sudarytos eilės grafiką;
 • Hospitalizavimas  dvivietėje arba trivietėje palatoje;
 • Gydytojo psichiatro konsultacija;
 • Psichologo konsultacija, psichologinis ištyrimas;
 • Grupinė ir individuali psichoterapija;
 • Socialinio darbuotojo konsultacija bei organizacinės paslaugos;
 • Psichologo vedami meno terapijos užsiėmimai;
 • Slaugos administratorės organizacinės paslaugos;
 • Slaugytojo (-os), slaugytojo (-os) padėjėjo paslaugos;
 • Kitų asmens sveikatos priežiūros specialistų konsultacijos;
 • Reikalingi tyrimai medikamentai, priemonės pagal gydymo metodikas;
 • Galimybė kartu su kitų palatų pacientais naudotis bendru televizoriumi tam skirtoje patalpoje;
 • Maitinimas (4 kartus per dieną).

    Mokamų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo M standartas

Mokamų stacionarinių  asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo M standartas (toliau- M standartas) – tai stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų pagal indikuotiną profilį teikimas, kai pacientas suteiktų paslaugų kainą sumoka pats (kreipiasi be siuntimo ar siuntimas netinkamai įformintas (pvz.: siunčia įstaiga neturinti teisės siusti nemokamai paslaugai), nedraustiems asmenims privalomuoju sveikatos draudimu, pacientas pats pageidauja tokių paslaugų, pacientas   nori gydytis priklausomybės ligas pagal TLK-10-AM Tarptautinį Australijos sisteminį ligų sąrašą, anoniminės paslaugos atveju. Teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, turi ne jaunesni kaip 16 metų pacientai, sergantys vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto sąrašo ligomis. už sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, pacientas moka pats, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis.

M Standartą sudaro :

 • Stacionarinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimas pagal indikuotiną stacionarinių paslaugų profilį;
 • Registracija hospitalizavimui stacionaro skyriuje maksimaliai atsižvelgiant į paciento pageidaujamą laiką;
 • Paciento hospitalizavimas naujai ir moderniau  įrengtoje vienvietėje  palatoje (10 ir 11 palatos su komforto sąlygomis, su TV);
 • Gydytojo psichiatro konsultacija;
 • Psichologo konsultacija, psichologinis ištyrimas;
 • Grupinė ir individuali psichoterapija;
 • Socialinio darbuotojo konsultacija bei organizacinės paslaugos;
 • Psichologo vedami meno terapijos užsiėmimai;
 • Slaugos administratorės organizacinės paslaugos;
 • Slaugytojo (-os), slaugytojo (-os) padėjėjo (-os) paslaugos;
 • Kitų asmens sveikatos priežiūros specialistų konsultacijos;
 • Reikalingi tyrimai medikamentai, priemonės pagal gydymo metodikas;
 • Galimybė kartu su kitų palatų pacientais naudotis bendru televizoriumi tam skirtoje patalpoje;
 • Maitinimas (4 kartus per dieną).

Kaina – pagal Kainyną.

Pacientas stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikiamą standartą pasirenka pasirašytinai susipažinęs su šių standartų aprašymu. Apie savo apsisprendimą pacientas nurodo pasirašydamas paciento valios teikiant stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas pareiškime patvirtintame direktoriaus įsakymu.

Mokamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo standartas

Mokamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo standartas (toliau- 1 standartas) – tai ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, kai pacientas suteiktų paslaugų kainą sumoka pats.

Standartą Nr. 1 sudaro:

 • Registracija pas specialistą ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas maksimaliai atsižvelgiant į paciento pageidaujamą laiką;
 • Iki 60 minučių trukmės individuali konsultacija;
 • Esant medicininėms indikacijoms bei pacientui  pageidaujant, galimybė būti hospitalizuotam „Ąžuolyno klinikos“ stacionaro skyriuje detalesniam ištyrimui, maksimaliai atsižvelgiant į paciento pageidaujamą stacionarizavimo pradžios datą (mokėjimo tvarką, kainas už stacionarines paslaugas nustatomos pagal Ąžuolyno klinikos direktoriaus nustatytą mokamų paslaugų tvarkos aprašą.
 • Pacientui pageidaujant, kviečiama gydytojų konsultacinė komisija diagnozei patikslinti ar pageidaujant kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonės (už paslaugą pacientas moka pagal kainyną);

Kaina – pagal Kainyną.

 Atsiskaitymo už suteiktas paslaugas tvarka

Už pasirinktas paslaugas pacientas privalo sumokėti Ąžuolyno klinikos kasoje, kuri yra registratūroje. Mokėjimą priima administratorė (-ius) pagal direktoriaus nustatytą mokamų paslaugų tvarkos aprašą.

Ąžuolyno klinikoje galima atsiskaityti:

•  grynaisiais pinigais;

 • mokėjimo kortelėmis: Visa Card, Master Card, American Express;
 • pavedimu.

Mūsų klinikoje konsultuojami ir į ligoninę guldomi pacientai esant šiems sutrikimams

 • Nuotaikos sutrikimai
 • Nerimo sutrikimai
 • Adaptacijos sutrikimai
 • Šizofreninio spektro sutrikimai (šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai, šizoafektiniai sutrikimai)
 • Somatoforminiai sutrikimai
 • Valgymo sutrikimai
 • Asmenybės ir elgesio sutrikimai
 • Psichologinės raidos sutrikimai
 • Elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje
 • Organinių pakitimų (traumų, galvos smegenų kraujotakos sutrikimų, epilepsijos, demencijos) sukelti psichikos sutrikimai
 • Priklausomybės nuo alkoholio, narkotikų, medikamentų sukelti psichikos ir elgesio sutrikimai (konsultavimas, detoksikacija, palaikomasis pakaitinis gydymas, antialkoholinis medikamentinis gydymas ilgai veikiančiais vaistais)

Asmenims, turintiems gydytojo siuntimą ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, dalis gydymo ligoninėje paslaugų kompensuojama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto per teritorines ligonių kasas (TLK). Daugiau informacijos teiraukitės telefonu 8 699 55 656.

Pacientai, kuriems gydymosi mūsų klinikoje metu pasireiškia kiti sveikatos sutrikimai, konsultuojami privačioje ligoninėje ir poliklinikoje „Kardiolita“.

Gerbiami Ąžuolyno klinikos pacientai ir lankytojai,
kviečiame susipažinti su informacija, naudinga Jums ir Jūsų artimiesiems:

 1. Pacientai lankomi nuo 10 iki 12 val. ir nuo 17 iki 20 val.
 2. Informuojame, kad klinikoje pacientai maitinami tris kartus per dieną (pusryčiai, pietūs, vakarienė). Papildomai pacientams prašome atnešti tik ribotą kiekį ilgo galiojimo termino maisto produktų.
 3. Draudžiama į kliniką atnešti alkoholinių gėrimų, tabako, cigarečių, narkotinių medžiagų. Informuojame, kad Ąžuolyno klinika laikosi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo (2004 m. gegužės 3 d. Nr. V-311; IV. BENDROSIOS NUOSTATOS; 6. Visose švietimo įstaigose, sveikatos priežiūros įstaigose ir jų teritorijose, interneto kavinėse (interneto klubuose ir pan.), taip pat uždarose patalpose, kuriose vyksta sporto varžybos ir kiti renginiai, rūkyti draudžiama [4.3]).
 4. Mokslininkai jau patikimai įrodė, kad besaikis naudojimasis mobiliaisiais telefonais ir asmeniniais kompiuteriais turi tiesioginės įtakos sunkių psichikos sutrikimų atsiradimui, tad mūsų klinika, siekdama užtikrinti spartesnį pacientų pasveikimą, šiomis ryšio priemonėmis leidžia naudotis griežtai nustatytomis valandomis (10.30–11.00, 15.45–16.45 ir 20.00–21.00 val.).
 5. Rekomenduojame vertingų daiktų, dokumentų nepalikti pacientui arba atiduoti juos saugoti klinikos stacionaro administracijai.
 6. Informuojame, kad paciento išrašymo dieną išvykimas iš Ąžuolyno klinikos – iki 12 val. Jūsų patogumui yra sudaryta galimybė pacientą išrašyti vėliau kaip 12 valandą (daugiau informacijos telefonu +370 699 55656).

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų geranoriškumą ir supratingumą!
Linkime Jums ir Jūsų artimiesiems puikios sveikatos!

  Ąžuolyno klinikos administracija
Informacija teikiama tel. +370 699 55656

 

Etsy coupon codes