Anketa

Gerb. Respondentai,

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų psichiatrijos klinikos gydytojai rezidentai – Vytautas Alekna ir kt., kuruojami Profesoriaus Benjamino Burbos atlieka tyrimą, skirtą nustatyti lošimų ir probleminių lošimų paplitimą bei ypatumus Lietuvoje. Tyrimo dalyviai viešojoje interneto erdvėje besilankantys potencialūs lošėjai, bei asmenys besikreipiantys pagalbos į psichikos sveikatos centrus. Tyrimo duomenys bus panaudoti tik studijų tikslams, anketa yra anoniminė. Anonimiškumas ir gautų duomenų konfidencialumas garantuojamas.   Kviečiame užpildyti tris anketas – Probleminio lošimo sunkumo indeksą (PLSI), paremtą Kanados probleminio lošimo indeksu, SOGS (South Oaks Gambling Screen) testą bei autorinę anketą sudarytą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto psichiatrijos klinikos profesoriaus B. Burbos, gydytojo rezidento V. Aleknos.

Jūsų pateikti atsakymai padės įvertinti lošimų tendencijas Lietuvoje, pagelbės specialistams rengti pagalbą asmenims susidūrusiems su probleminiu (patologiniu/žalingu) lošimu.

Iš anksto dėkojame.

http://goo.gl/forms/retuEu3T37

Etsy coupon codes